تبلیغات
(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠) - الفبای بی کسی______!!!

(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠)

Wнêñ ï† ɢꆧ Ðαяk êñöµɢн ¥öÚ ¢αñ §êê †нê §†αя§....ツ ツ ツ ツ ツ

الفبای بی کسی______!!!

مــــن همــ ـا نــم ....شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خـــوبـــ تمــــاشا کن ... !شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

בختـــرے کـہ براے בوبـــــاره בاشتــنــتـ ...شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

تمــامـــ شبـــ ـ را بیــבار مــے مانـב ...شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

و با تـ ـویــے کـ نیـــستے حرف مے زنـב ..شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

בختــرے کـہ ..בستــهایــش را בر ـهـم گـره مـے کنـבشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے
و زانــو میــزنـב لبــہِ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבב...شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

و تنــــهـا آرزویـــش را براےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

ـهـــزارمیـــن بـــــار بـہ خــــــבا یـــاב آور مـــے شود ... !شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خـــــــــــــــבا ـهم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـבـ مے زنـבشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

از ایـــن کـ «تـ ُــــــــ ـو »آرزوے همیشگے مــــــن بوבےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے
[ یکشنبه 7 آبان 1391 ] [ 10:04 ب.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ نظرات() ]